Διαθέτουμε 7 διαφορετικούς τύπους φυσιγγίων ανάλογα με τις ανάγκες της διαφορετικής κυνηγετικής δραστηριότητας: πλαστικός συγκεντρωτήρας, δράμια 12βολο φυσίγγι, μονόβολα, μισόταπα, διασποράς, ρελιαστό κλείσιμο & μηδενικά σκάγια.