Προμυθευτείται τώρα απευθείας απο το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα τα Σκοπευτικά Γυαλιά DE.LA.RO & Pilla για άριστη ορατότητα & καλύτερη εστίαση. Όλα τα Σκοπευτικά γυαλιά είναι κατασκευασμένα από τα πιο ποιοτικά υλικά για απαιτητικές δραστηριότητες, όπως είναι το Κυνήγι και η Σκοποβολή.

Οπτικά υψηλής ποιότητας που στηρίζουν τους σκοπευτές στην επίτευξη των υψηλών επιδόσεών τους την κρίσιμη στιγμή.