Κατηγορίες Κυνηγετικών Φυσιγγίων Lambro ανάλογα με το Διαμέτρημα. Φυσίγγια Διαμετρημάτων 12, 16, 20, 28 και 36 χιλιοστών (mm).
Τα Κυνηγετικά Φυσίγγια Lambro διατίθενται στην Χονδρική. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.