Εξειδικευμένα Κυνηγετικά Φυσίγγια Lambro για Κυνήγι Φάσσας, κατάλληλα και για θηράματα όπως το Αγριοπερίστερο, ο Φασιανός, η Μπεκάτσα κ.α. Υδρόβιων θηραμάτων.