Εξειδικευμένα Κυνηγετικά Φυσίγγια Lambro για Κυνήγι Μπεκάτσας και άλλων θηραμάτων όπως Αγριοπερίστερο, Πέρδικα, Φάσσα, Φασιανός κ.α. Υδρόβια θηράματα.