Εξειδικευμένα Κυνηγετικά Φυσίγγια Lambro για Κυνήγι Υδρόβιων θηραμάτων όπως το Αγριοπερίστερο, η Φάσσα, ο Φασιανός η Μπεκάτσα.