Τα Κυνηγετικά Φυσίγγια Διασποράς Lambro για μπεκάτσα και άλλα θηράματα καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη για οποιαδήποτε κοντινή  απόσταση. Με το εμβληματικό υπερ-διασποράς Direct® για βολές από τα 10 μέτρα, ή με το θρυλικό Κίτρινο Φυσίγγι Διασποράς για βολές από 20 ως 30+ μέτρα, η επιτυχία σας είναι εγγυημένη.

Το Φυσίγγια διασποράς CLASSIC και το TORDO Διασποράς συμπληρώνουν την γκάμα για μικρότερα θηράματα.

Τα Κυνηγετικά φυσίγγια διασποράς LAMBRO αποδίδουν και με ανοιχτά τσοκ.