Η LAMBRO διαθέτει μια πλήρη γκάμα δραμιών που ανταποκρίνεται σε όλα τα κυνγηετικά προφίλ. Για μκρές, μεσαίες ή μεγάλες αποστάσεις, για πολύ πυκνά ή ανοιχτά κυνηγοτόπια, για όπλα απλά ή Magnum, οι σειρές BIG GAME και POTENZA καλύπτουν οποιοδήποτε σενάριο.
Συνδυάζουν ακρίβεια, δύναμη και ασφάλεια γιατί είναι φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά και τον αυστηρότερο ποιοτικό έλεγχο. Με πιστοποίηση ασφαλείας CIP για να ξέρεις τι βάζεις στο όπλο σου.