Τα φυσίγγια κυνηγίου της LAMBRO με μηδενικά σκάγια αποτελούν την επιτομή της γομωτικής τέχνης.

Λόγω του μεγάλου όγκου τους, τα μηδενικά σκάγια αφήνουν περισσότερα κενά μεταξύ τους. Μια μικρή διαφορά λίγων σκαγίων μπορεί να σημαίνει μεγάλη απόκλιση στο βάρος της γόμωσης η οποία επηρεάζει την απόδοση. Επιπλέον λόγω εξογκωμάτων υπάρχει ο κίνδυνος το φυσίγγι να σφηνώσει πριν η μέσα στη θαλάμη. Όχι όμως με ένα φυσίγγι LAMBRO.

Η LAMBRO γεμίζει πλέον όλα τα φυσίγγια με μηδενικά σκάγια με την μέθοδο μέτρησης σκαγίων αντί της συμβατικής  ογκομετρικής γόμωσης.

Τα σκάγια κάθε φυσιγγίου μετρώνται ένα προς ένα αντί να ζυγίζονται. Και κάθε φυσίγγι περιέχει τον ίδιο αριθμό σκαγιών άρα απόλυτη ακρίβεια, καλό κλείσιμο, σταθερότητα  και υψηλή απόδοση. Αφορά τα γομώσεις με σκάγια άνω των 4 χιλιοστών.