Τα Μονόβολα αποτελούν την πιο αποτελεσματική επιλογή μεταξύ των Κυνηγετικών Φυσιγγίων Διαμετρήματος 12 χιλιοστών για το Κυνήγι του Αγριόχοιρου.

Διαθέτουν 15 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από ένα ψήφο 8,6 χιλιοστών. Αποφέρουν ισχυρό σοκ κτυπήματος, ενώ παράλληλα βοηθούν τον κυνηγό να αναπτύξει κουλτούρα σωστής σκόπευσης.

Τα Μονόβολα LAMBRO συνδυάζουν ακρίβεια της μίας βολής μέσα στην άλλη και άφθονης ισχύος για βολές από 60 ως 100 μέτρα.