Ρελιαστό Κλείσιμο

Ρελιαστό Κλείσιμο

Το φυσίγγι με Ρελιαστό Κλείσιμο SUPER LAMBRO, χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση ενός πλαστικού δίσκου στο κλείσιμο αντί της αστεροειδούς τσάκισης. Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος βάσει του οποίου γεμίζονταν τα φυσίγγια στα παλαιότερα χρόνια και έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η κατανομή των σκαγίων είναι πιο ομοιόμορφη και δίνει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό οφείλεται στις χαμηλότερες πιέσεις που αναπτύσσονται λόγω της κατασκευής του.

Με ένα Φυσίγγι με Ρελιαστό Κλείσιμο SUPER LAMBRO, κρατάτε στα χέρια σας μέρος της ιστορίας του κυνηγίου αλλά και ένα ξεχωριστό φυσίγγι υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Filter
You've just added this product to the cart:

13