Χαμηλής Ανάκρουσης (65 χιλ.)

Χαμηλής Ανάκρουσης (65 χιλ.)

Τα Φυσίγγια Χαμηλής Ανάκρουσης ή Φυσίγγια για “65αρες θαλάμες” είναι ειδικές γομώσεις για τα παλαιά Δίκαννα με θαλάμες 65 ή 67 χιλιοστών και πιστοποίηση δοκιμής κάτω από 900 bar.

To Φυσίγγι Χαμηλής Ανάκρουσης Royal Classic της Lambro με κάλυκα 65 χιλιοστών, πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην απόδοση.

Filter
You've just added this product to the cart:

1