Από τα σκοπευτικά φυσίγγια LAMBRO δεν θα μπορούσε να λείπει το MEZZO 28 με μισόταπα. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Κατέχουν τη κορυφαία θέση στις επιτυχίες Ελλήνων σκοπευτών.