Τα σκοπευτικά φυσίγγια Πήλινου Στόχου Sporting & Compaq (28γρ) LAMBRO κατέχουν τη κορυφαία θέση στις επιτυχίες Ελλήνων σκοπευτών.

Η σειρά σκοπευτικών φυσιγγίων της LAMBRO διαχωρίζεται με ένα έξυπνο και ξεκάθαρο τρόπο, την περιεκτικότητα σε αντιμόνιο.

Series 2, Series 3, Series 5 υποδηλώνουν το ποσοστό αντιμονίου έτσι ώστε ο σκοπευτής να μπορεί εύκολα να επιλέξει αυτό που χρειάζεται και να ξέρει τι παίρνει.

Η σειρά σκοπευτικών φυσιγγίων της LAMBRO συμπληρώνεται με το MEZZO 28 και το SERIES 5, σε ν. 10 τα οποία είναι γεμισμένα με μισόταπα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις μικρές και μεσαίες αποστάσεις.