Περίστροφα Strike της BSA με μεταλλικό σκελετό, όψη αληθινού και ιδανικό βάρος και ζύγισμα. Σας προσφέρει ρεαλιστικές βολές με ακρίβεια. Διαθέτει μύλο 8 θέσεων για μολύβδινα σφαιρίδια. Τροφοδοτείται από αμπούλα διοξειδίου CO2 και διαθέτει χαλύβδινη κάννη 11 εκατοστών και μηχανισμό ασφαλείας.