Η επιθυμία του ανθρώπου να δει πέρα από τα όρια της ανθρώπινης όρασης, ενέπνευσε την δημιουργία οπτικών βοηθημάτων που εξυπηρετούσαν στην παρατήρηση της φύσης αλλά και των αστρικών σωμάτων.
Από την ίδρυση της, η Swarovski Optik είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή κιαλιών & τηλεσκόπιων βοηθώντας τους απανταχού Κυνηγούς & Φυσιολάτρες.