Η λίπανση είναι ο θεμέλιος λίθος της σωστής λειτουργίας και μακροζωίας του εξοπλισμού σου. Πρόστάτεψε τον μ’ ένα σωστό και ποιοτικό λιπαντικό. Κοστίζει ελάχιστα και σου δίνει τη χαρά να έχεις τον εξοπλισμό σου απολύτως λειτουργικό την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος. Τα λιπαντικά BALLISTOL μειώνουν τις τριβές και διατηρούν τη λίπανση πολύ περισσότερο από ένα κοινό λάδι.