Μιχάλης Χατζηγιάννης – TFC Shooting Team

Μιχάλης Χατζηγιάννης

IPSC

  • 2022 – 1η θέση Standard – Central European Shotgun Open – HUNGARY
  • 2022 – 1H θέση Standard – Benelli Shotgun Marynino 2022 – Mistrzostwa POLAND
  • 2022 – 1η θέση Open – Πανελλήνιος αγώνας λειόκανου ΣΚΟΕ BUDO –  IOANNINA
  • 2021 – 4η θέση Modified – Ιtalian IPSC Nationals 2021
  • 2021 – 2η θέση Ομαδικό – Ιtalian IPSC Nationals 2021

Σκοπευτική Ομάδα Lambro

Δείτε άλλα μέλη της Σκοπευτικής Ομάδας